​​شرکت فرا ذوب خلاء​​​​​​​

محصولات​​​​​​​

کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاء (VAR) دستگاهی است که با استفاده از آن می توان هر نوع آلیاژ را با کمترین آلودگی تغییر در ترکیب شیمیایی، ذوب و آلیاژسازي کرد و در واحد صنعتی یا آزمایشگاهی استفاده نمود.

ویژگیها:

 ذوب مجدد و تولید پولکی در کمترین زمان و بهترین کیفیت


 توان تولید پولکی انواع آلیاژها و فلزات (حتی آهن اسفنجی)

 کوره اي با دوام بالا و کمترین نیاز به تعمیر و نگهداري

 کاربري آسان و دیجیتال با استفاده از (PLC)

Vacuum Arc Remelting​​​​​​​
(VAR)
دستگاه ذوب مجدد قوس الکتیریک تحت خلاء