​​شرکت فرا ذوب خلاء​​​​​​​

خدمات ما

شرکت فرا ذوب خلاء قادر به تولید انواع قطعات پیچیده ی صنعتی و آزمایشگاهی با کیفت مطلوب، به روش گریز از مرکز می باشد.
​​​​​​​

1- ساخت قالب های سیلیکونی برای انواع نمونه های صنعتی با اشکال پیچیده، جهت تهیه مدل از بین رونده در عملیات ریخته گری دقیق​​​​​​​

محصول نهایی

2-ذوب و آلیاژسازی  به روش قوس الکتریکی تحت خلاء و ریخته گری به روش های suction casting و tilt casting

tilt casting

​suction casting

با توانایی انجام سفارشات و تولید انواع آلیاژ های خاص

آلیاژ FeBSi

آلیاژ   گان متال (65-5-5-5) نیکل دار​​​​​​​

آلیاژ های نیکل تیتانیوم